Creaţi un cont gratuit | Conectaţi-vă

Detalii generale API

Protocolul folosit va fi HTTPS.

Parametrii vor fi trimişi prin GET sau POST, la alegere.

Autentificarea se va face pe bază de utilizator şi parolă:

https://www.ebonitate.ro/api/infofirma.php?user=utilizator&pass=parola&cui=6712040

sau în baza cheii API generate din secțiunea Contul meu :

https://www.ebonitate.ro/api/infofirma.php?apikey=acfb2429b307dcd0962ab58a3ed32a1e&cui=6712040

Raspunsul va fi returnat implicit în format XML. Formatul poate fi schimbat în JSON , JSONP sau SERIALIZED folosind parametrii type şi callback.

XML:

https://www.ebonitate.ro/api/infofirma.php?user=utilizator&pass=parola&cui=14856829

JSON:

https://www.ebonitate.ro/api/infofirma.php?user=utilizator&pass=parola&cui=14856829&type=json

JSONP:

https://www.ebonitate.ro/api/infofirma.php?user=utilizator&pass=parola&cui=14856829&type=json&callback=call_function

SERIALIZED:

https://www.ebonitate.ro/api/infofirma.php?user=utilizator&pass=parola&cui=14856829&type=serialize

În toate modulele în care este returnat un judeţ, acesta va fi în format numeric, reprezentând ID -ul judeţului. Puteţi descărca de aici fişierul SQL conţinând id-urile, numele, codul recom şi prefixul telefonic al judeţelor din România.

Module:

Informaţii firme

Returnează informaţii despre firmele din România.

Locatie:

https://www.ebonitate.ro/api/infofirma.php

Parametrii:

cui - obligatoriu - Codul de identificare fiscală al firmei căutate.

checktel - optional - dacă există şi are valoarea 1, se va face o corectare şi cautare asupra numerelor de telefon şi fax. Vor fi generate câmpurile phone şi fax care vor conţine numărul corectat ( cu prefix în funcţie de judeţ, conversie vechi - nou ) precum şi reţeaua actuală şi tipul numărului.

Exemple:

https://www.ebonitate.ro/api/infofirma.php?user=utilizator&pass=parola&cui=22153820
https://www.ebonitate.ro/api/infofirma.php?user=utilizator&pass=parola&checktel=1&cui=22153820

Restanţe la bugetul de stat

Returnează informaţii despre restanţele la bugetul de stat.

Locatie:

https://www.ebonitate.ro/api/restantebuget.php

Parametrii:

cui - obligatoriu - Codul de identificare fiscală al firmei căutate.

Exemplu:

https://www.ebonitate.ro/api/restantebuget.php?user=utilizator&pass=parola&cui=26482582

Publicări în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă

Returnează informaţii despre apariţiile în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă.

Locatie:

https://www.ebonitate.ro/api/bpi.php

Parametrii:

cui - obligatoriu - Codul de identificare fiscală al firmei căutate.

Exemplu:

https://www.ebonitate.ro/api/bpi.php?user=utilizator&pass=parola&cui=25304960

Dosare instanţe de judecată

Returnează informaţii despre dosarele de judecată în care este implicată partea. Căutarea se face în toate dosarele de la Judecătorii, Tribunale, Curţi de Apel şi Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie din România.

Locatie:

https://www.ebonitate.ro/api/dosareinstante.php

Parametrii:

cui - Codul de identificare fiscală al firmei căutate.

parte - Numele unei părţi din dosar, după care se face căutarea. Obligatoriu în lipsa parametrului cui.

Căutarea se face după unul dintre cei doi parametrii: cui sau parte.

oldnames - optional - folosit doar la căutarea după cui - dacă există şi are valoarea 1, va adăuga la rezultatele căutării după numele actual al firmei şi rezultatele căutarii după numele precedente ale firmei, dacă acestea sunt cunoscute. Este recomandată folosirea acestui parametru. Nu garantăm acurateţe, deoarece aceste informaţii nu sunt oferite de registrul comerţului.

from - optional - reprezintă data în format SQL ( YYYY-MM-DD ), PHP: 'Y-m-d' sau orice format convertibil de funcţia date("Y-m-d", strtotime($from));. Se va face căutarea doar în dosarele înregistrate după data respectivă.

to - optional - similar cu from, se va face căutarea doar până la data respectivă.

Observaţie:

În modulul dosare instanţe, căutarea se face după numele părţii, care poate fi scris în multe feluri pe portalul dosarelor de judecată - ex : S.C. FIRMA S.R.L., sau SC FIRMA SRL sau SC "FIRMA" S R L etc combinaţiile putând fi multiple, de aceea, la căutarea după cui, numele firmei este filtrat în prealabil de prefixe şi sufixe. În consecinţă pot apărea rezultate în plus. ex: căutarea după cuvantul FIRMA poate returna şi ALTA FIRMA.

Exemple:

Căutare după cui:
https://www.ebonitate.ro/api/dosareinstante.php?user=utilizator&pass=parola&cui=17110199

Căutare după nume parte:
https://www.ebonitate.ro/api/dosareinstante.php?user=utilizator&pass=parola&parte=CERAMICA%20SPANIOLA

Căutare după cui incluzând numele vechi ale firmei:
https://www.ebonitate.ro/api/dosareinstante.php?user=utilizator&pass=parola&cui=17110199&oldnames=1
https://www.ebonitate.ro/api/dosareinstante.php?user=utilizator&pass=parola&cui=22153820&oldnames=1

Căutare după cui, cu restrângere rezultate după dată:
https://www.ebonitate.ro/api/dosareinstante.php?user=utilizator&pass=parola&cui=22153820&oldnames=1&from=2011-01-01
https://www.ebonitate.ro/api/dosareinstante.php?user=utilizator&pass=parola&cui=22153820&from=2011-01-01&to=2012-06-01

Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare

Rolul Arhivei este de protejare a creditorilor care şi-au constituit ipoteci mobiliare înscrise la Arhivă; înscrierea în Arhivă conferă creditorului ipotecar dreptul de a-şi putea recupera creanţa prin executarea bunului ipotecat de debitor, înaintea creditorilor ipotecari ale căror drepturi asupra bunului ipotecat au un rang de prioritate inferior. Consultarea Arhivei oferă creditorilor date exacte prin care pot evalua riscul unei tranzacţii ce urmează a fi încheiată cu un debitor.

Locatie:

https://www.ebonitate.ro/api/aegrm.php

Parametrii:

tip_cautare — tipul de căutare poate avea următoarele valori :

 • ipotecaMobiliara pentru înscrieri de tipul „Aviz de ipotecă mobiliară”
  • căutare după persoană fizică (PF), persoană juridică (PJ), în următoarele roluri: debitor, creditor
 • fiducie pentru înscrieri de tipul „Fiducie”
  • căutare după persoană în următoarele roluri: constituitor (PF, PJ), fiduciar (PJ), beneficiar (PF, PJ)
 • avizSpecific pentru înscrieri de tipul „Aviz specific”
  • căutare după PF, PJ, cu rolul parte
 • createSecuritizate pentru înscrieri de tipul „Aviz de ipotecă — creanțe securitizate”
  • căutare după persoană în următoarele roluri: creditor (PJ), debitor (PJ)
 • obligatiuniIpotecare pentru înscrieri de tipul „Aviz de ipotecă — obligațiuni ipotecare”
  • căutare după persoană în următoarele roluri: agent (PJ), emitent (PJ)

filtru — rolul persoanei după care se face căutarea, în funcție de tipul de căutare : debitor, creditor, constituitor, fiduciar, beneficiar, parte, agent, emitent.

Parametrii pentru persoane fizice :

cnp — codul numeric personal, în cazul în care folosiți acest parametru, nu mai transmiteți nume și prenume. Recomandăm folosirea acestui parametru.

nume — numele persoanei

prenume — prenumele persoanei

Parametrii pentru persoane juridice :

cif — codul de identificare fiscală, în cazul în care folosiți acest parametru, nu mai transmiteți regcom și denumire. Recomandăm folosirea acestui parametru.

regcom — numărul de ordine la Registrul comerțului

denumire — denumirea persoanei fizice

Modul în care se face interogarea

Inițial se transmit parametrii tip_cautare, filtru și parametrii specifici tipului de persoană după care se face căutarea.

Exemple:

Căutare Ipotecă Mobiliară după creditor persoană juridică:
https://www.ebonitate.ro/api/aegrm.php?apikey=739a46eda4cf9add7449e12b0b69b37d&type=json&tip_cautare=ipotecaMobiliara&filtru=creditor&cif=17110199

Căutare Ipotecă Mobiliară după debitor persoană fizică:
https://www.ebonitate.ro/api/aegrm.php?apikey=739a46eda4cf9add7449e12b0b69b37d&type=json&tip_cautare=ipotecaMobiliara&filtru=debitor&cnp=1690423160000

În urma interogării inițiale, răspunsul returnat va fi paginat cu 25 de înscrieri per pagină, și se va aloca un id de sesiune care va fi folosit pentru interogările ulterioare care au legătură cu această căutare inițială

Exemplu:

Interogare:
https://www.ebonitate.ro/api/aegrm.php?apikey=739a46eda4cf9add7449e12b0b69b37d&type=json&tip_cautare=ipotecaMobiliara&filtru=creditor&cif=15089252
Răspuns:
{ "message":"S-au gasit 80 inscrieri.", "searchResult":{ "links":[ { "no":1, "k":"A7DCE0C6676E97AB7AB2F0E8CEF1CBF7F2734E361D7EB549EC44910F303F14A7", "ident":"2010-00014470012693-FZK", "utilizator":"CABINET DE AVOCAT STANCIU-BURILEANU BOGDAN", "data":"16.07.2010", "tip":"Aviz de ipotecă mobiliară - Aviz Inițial" }, (...) { "no":25, "k":"F2D5B55152A6C63D14F1FD63279AC65427B450D850CBE72C85E5325E359D03FA", "ident":"2012-00021801101466-SZM", "utilizator":"CABINET DE AVOCAT STANCIU-BURILEANU BOGDAN", "data":"12.04.2012", "tip":"Aviz de ipotecă mobiliară - Aviz Inițial" } ] }, "pagination":[ { "pageNumber":"1", "current":true }, { "pageNumber":"2", "current":false }, { "pageNumber":"3", "current":false }, { "pageNumber":"4", "current":false } ], "id_aegrm_session":"19" }

pentru a primi pagina nr. 2 vom face următoarea interogare:

https://www.ebonitate.ro/api/aegrm.php?apikey=739a46eda4cf9add7449e12b0b69b37d&type=json&id_aegrm_session=19&pageNumber=2

pentru a primi conținutul înscrierii de la rezultatul nr. 1 vom transmite serverului parametrul k și id_aegrm_session iar pentru istoric vom transmite în plus view=istoric :

https://www.ebonitate.ro/api/aegrm.php?apikey=739a46eda4cf9add7449e12b0b69b37d&type=json&id_aegrm_session=19&k=A7DCE0C6676E97AB7AB2F0E8CEF1CBF7F2734E361D7EB549EC44910F303F14A7

https://www.ebonitate.ro/api/aegrm.php?apikey=739a46eda4cf9add7449e12b0b69b37d&type=json&id_aegrm_session=19&k=A7DCE0C6676E97AB7AB2F0E8CEF1CBF7F2734E361D7EB549EC44910F303F14A7&view=istoric

În cazul în care rezultatul este mai mare de 1500 de înscrieri, serverul va returna următorul tip de răspuns:

{
	"message":"S-au găsit mai mult de 1500 rezultate, vă rugăm restrângeți criteriile de căutare.",
	"table":"<table>\r\n\t<tr style=\"color:White;background-color:#000084;font-weight:bold;\">\r\n\t\t<td>Tip Inscriere<\/td><td>Numar<\/td>\r\n\t<\/tr><tr style=\"color:Black;background-color:#EEEEEE;\">\r\n\t\t<td>Aviz Ini\u021bial<\/td><td>6132<\/td>\r\n\t<\/tr><tr style=\"color:Black;background-color:Gainsboro;\">\r\n\t\t<td>Modificator<\/td><td>82<\/td>\r\n\t<\/tr><tr style=\"color:Black;background-color:#EEEEEE;\">\r\n\t\t<td>Reducere<\/td><td>39<\/td>\r\n\t<\/tr><tr style=\"color:Black;background-color:Gainsboro;\">\r\n\t\t<td>Prelungire<\/td><td>1<\/td>\r\n\t<\/tr>\r\n<\/table>",
	"id_aegrm_session":"20"
}

Oficiul Național al Registrului Comerțului

Locatie:

https://www.ebonitate.ro/api/onrc.php

Parametrii:

tip_cautare — tipul de căutare poate avea următoarele valori :

 • asociat_pf: căutare după asociat persoană fizică

nume — numele persoanei fizice ex: POPESCU ION

data_nasterii — data nașterii, în format Y-m-d ex: 1979-11-29

pageNumber — parametru opțional cu valoarea implicită 1, folosit în cazul în care există mai mult de 25 de rezultate, acestea fiind paginate

https://www.ebonitate.ro/api/onrc.php?apikey=739a46eda4cf9add7449e12b0b69b37d&type=json&tip_cautare=asociat_pf&nume=Preda%20Virgil&data_nasterii=1979-09-13&pageNumber=2

{
	"totalPageCount":2,
	"totalResultCount":37,
	"pageNumber":2,
	"pageSize":12,
	"results":[
		{
			"name":"(...)",
			"country":"România",
			"fiscalCode":"(...)",
			"registrationNumber":"(...)",
			"registrationDate":"2014-06-05",
			"legalForm":"SRL",
			"dateOfLastUpdate":"2014-08-11 09:46:32.0"
		},
		(...)
		{
			"name":"(...)",
			"country":"România",
			"fiscalCode":"(...)",
			"registrationNumber":"(...)",
			"registrationDate":"2001-07-11",
			"legalForm":"SRL",
			"dateOfLastUpdate":"2014-02-21 10:16:17.0"
		}
	]
}