Termeni și Condiții     Termenii şi Condiţiile de utilizare a portalului şi serviciilor "ebonitate.ro", denumit in continuare SERVICIUL, constituie o Convenţie intre SC EBONITATE IT SRL, proprietar şi furnizor al portalului si serviciilor “ebonitate.ro”, denumită in continuare FURNIZOR, şi orice utilizator al acestui serviciu, denumit in continuare UTILIZATOR pentru furnizarea, respectiv, utilizarea serviciului şi a oricăror produse şi servicii asociate acestuia.

     Prezenta Conventie, inclusiv modificările ulterioare, şi tarifele aferente serviciului afişate pe portalul www.ebonitate.ro reprezintă acordul dintre furnizor şi utilizator cu privire la folosirea serviciului de către utilizator şi persoanele afiliate acestuia. Modificările introduse de furnizor intră in vigoare la data afişării lor pe portalul www.ebonitate.ro şi nu necesită notificarea prealabilă a utilizatorului si sunt socotite a fi acceptate de către utilizator dacă acesta continuă să folosească serviciul după afişarea lor pe portalul www.ebonitate.ro

1. Website     Serviciile oferite de catre furnizor se desfasoara in cadrul portalului www.ebonitate.ro

     Toate reprezentările stilizate, logo-urile şi simbolurile asociate şi combinaţii ale acestora cu oricare cuvant sau simbol grafic folosite pe acest portal sunt proprietatea furnizorului. Reproducerea, modificarea, transferarea, distribuirea, copierea sau transmiterea in orice formă, inclusiv, dar fără a se limita la forma electronică, precum şi comercializarea acestora este interzisă. Furnizorul are dreptul de a modifica in orice moment informaţiile publicate pe www.ebonitate.ro in funcţie de schimbările survenite in serviciile oferite si nu este răspunzător de veridicitatea informaţiilor furnizate de terţi pe www.ebonitate.ro.

     

2. Utilizarea site-ului     Utilizatorul va folosi informatiile primite de la "ebonitate.ro" doar in scop propriu. Utilizatorului ii este interzis să foloseasca informatia in scopul comercializarii acesteia, prin diverse mijloace, dar fără a se limita la redirecţionarea intensivă sau continuă a informatiilor. Furnizorul işi rezervă dreptul de a intrerupe imediat serviciul in cazul in care constată că utilizatorul foloseşte serviciul in scopuri comerciale, ilegale. La intreruperea serviciului din culpa utilizatorului, acesta pierde inclusiv creditele disponibile la momentul respectiv fara a avea dreptul la restituirea sumelor platite in avans pentru acestea. Orice metoda automata de acces la date este considerata ilegala si atrage dupa sine blocarea accesului.

3. Limitarea răspunderii     Furnizorul nu este răspunzator pentru eventuale intreruperi in furnizarea serviciului sau degradarea calităţii acestuia, cauzate de:     Furnizorul nu garanteaza acuratetea, gradul de veridicitate sau de actualitate a datelor, decat in masura si in limita in care acestea sunt garantate de subfurnizorii de servicii si sursele de informare oficiale utilizate.

     Furnizorul serviciului nu va fi facut responsabil pentru pagube, de orice fel, incluzand, dar nelimitandu-se la orice daune directe, indirecte sau incidentale rezultate din utilizarea informatiilor continute in portal si/sau actiunea/inactiunea utilizatorilor in baza informatiilor din portal.

4. Prelucrarea datelor personale     Datele personale si ale companiei utilizatorului puse la dispoziţia furnizorului de către acesta vor fi centralizate in baza de date a furnizorului, acesta avand posibilitatea de a le utiliza in scopuri asociate comercializării serviciilor şi produselor ebonitate.ro, cum ar fi:

a. procesarea comenzilor sau cererilor utilizatorului
b. prestarea serviciilor si oferirea produselor ebonitate.ro
c. facturare
d. soluţionarea cererilor sau a reclamaţiilor utilizatorului
e. realizarea studiilor de piaţă şi de produs şi marketingul produselor şi serviciilor ebonitate.ro şi ale companiilor partenere.


     Prelucrarea datelor cu caracter personal se va face de catre compania SC EBONITATE IT SRL in conformitate cu dispozitiile Legii 677/2001, notificarea prelucrarii acestor date fiind inregistrata in registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal sub nr. 26078 la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu caracter Personal.

     Utilizatorul are drept de acces, de interventie si de opozitie asupra datelor personale, aceste drepturi putand fi exercitate in conformitate cu dispozitiile art.13, 14, 15 din Legea 677/2001. In scopul exercitarii acestor drepturi, participantul poate trimite in atentia SC EBONITATE IT SRL o cerere scrisa in acest sens, datata si semnata, urmand ca in termen de 15 zile de la primirea acesteia sa-i fie comunicate in scris informatiile solicitate si, daca este cazul, masurile luate.

5. Diverse     Prezenta Convenţie şi relaţiile dintre furnizor şi utilizator sunt guvernate de legile in vigoare aplicabile pe teritoriul Romaniei. Orice litigiu patrimonial decurgand din sau in legătură cu aceasta Convenţie se va soluţiona de către instanţa de judecată competentă de la sediul furnizorului.