Utilitate juridică:

 

eBonitate.ro constituie o platformă electronică de informare on-line, în timp real și o bază de date actualizată la zi, ce oferă o imagine completă asupra persoanelor fizice și juridice cu privire la:

- litigiile de pe rolul instanțelor judecătorești, înregistrate în toată țara

- restanțele la plata datoriilor către bugetul de stat

- structura asociaților, a organelor de conducere și relațiile de grup în care aceștia sunt implicați

- incidente de plată

- analiză și previziune financiară

•             eBonitate colectează și oferă informații, printr-o singură căutare, cu privire la toate litigiile în care a fost / este implicată o entitate, înregistrate la toate instanțele judecătorești din toată țara. Modalitatea clasică de verificare prin site-ul oficial al instanțelor judecătorești  presupune o verificare îndelungată și greoaie, pe fiecare instanță în parte. În plus, fiecare entitate și fiecare dosar de instanță poate fi monitorizat: orice înregistrare a unui nou litigiu privind entitatea vizată sau orice modificare în cursul litigiului (nou termen, soluții) vor fi comunicate prin e-mail în ziua publicării.

•             eBonitate colectează și oferă informații despre entități, asociați, organe de conducere publicate la registrul comerțului. În plus, față de serviciul clasic/obișnuit/serviciile similare de căutare, oferă o diagramă a tuturor entităților în care este implicată o persoană fizică (ca și asociat/administrator/cenzor), relațiile dintre firme si ceilalți asociați.

•             eBonitate oferă informații privind datele financiare ale entităților vizate, restantele la bugetul de stat într-o formă analitică. În plus, fața de sursele obișnuite de informare, eBonitate furnizează o analiză financiară pe baza a zece indicatori financiari cu relevanță la solvabilitiatea entității vizate, precum și un modul de calcul și previziune a riscului și a gradului de îndatorare.

•             eBonitate oferă informații despre publicările în buletinul oficial de insolvență. În plus, se poate monitoriza orice nouă publicație cu privire la entitatea vizată, prin e-mail.

•             eBonitate oferă o cale de verificare on-line a incidentelor de plată, aceasta scutind deplasările și timpul necesar procedurii clasice.

 

Avantajele acestui serviciu sunt date de simplitatea utilizării, de rapiditatea furnizării informațiilor, de multitudinea surselor de (documentare) culegere a informațiilor, complexitatea filtrelor de căutare și  intercorelarea (sintetică) a datelor (ceea ce are ca rezultat o radiografie completă a situației juridice si economice a entității supuse verificării).

Eficiența serviciului constă tocmai în faptul că răspunde interesului și cerințelor utilizatorului privind evitarea deplasărilor inutile, a timpului pierdut, reducerea costurilor în procurarea informațiilor.

Prin eBonitate, utilizatorul are în timp real și în mod complet o imagine asupra partenerului de negociere, fie asupra persoanei juridice față de care urmează a iniția o procedură judiciară.

În esență, eBonitate creeaza cea mai facilă cale pentru a putea examina o entitate juridică și a observa dacă aceasta corespunde exigențelor de solvabilitate și risc acceptate de utilizator.

În plus, oferă posibilitatea monitorizării entităților vizate în timp real prin informarea imediată și continuă a utilizatorului prin e-mail.